โครงการมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ข้าราชการตำรวจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2547

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 72 พรรษา

 

 

 

 

 

 

     

 

                คุณหญิง เกิดศิริ ศรุตานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมคณะได้แก่ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ , คุณฐิติพร วัชระพุกก์ , คุณกุลธิดา เถระพัฒน์ , และ คุณวันทนีย์ ใหญ่อรุณ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนในโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2547 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 72 พรรษา โดยมี พล.ต.ท.อุกฤษฎ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.บริหาร  เสี่ยงอารมณ์ รอง ผบช.ภ.7 , คุณนลินี ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ณ ห้องประชุม ภ.7 โดยมี บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ได้รับทุนการศึกษาทุกระดับ รวม 84 ทุน (เพิ่มทุน นรต. จำนวน 3 ทุน) ดังนี้

 

ระดับประถมศึกษา

ทุนละ

1,500

บาท

จำนวน

52

ราย

ระดับมัธยมศึกษา

ทุนละ

2,000

บาท

จำนวน

22

ราย

ระดับอาชีวศึกษา

ทุนละ

4,000

บาท

จำนวน

3

ราย

ระดับอุดมศึกษา

ทุนละ

4,000

บาท

จำนวน

4

ราย

นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ทุนละ

4,000

บาท

จำนวน

3

ราย

 

หน่วยงานในสังกัด ภ.7 ได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้

 

1

กก.1 บก.อก.ภ.7

จำนวน

2

ทุน

2

กก.2 บก.อก.ภ.7

จำนวน

1

ทุน

3

กก.3 บก.อก.ภ.7

จำนวน

1

ทุน

4

กก.4 บก.อก.ภ.7

จำนวน

1

ทุน

5

กก.5 บก.อก.ภ.7

จำนวน

1

ทุน

6

กก.สส.ภ.7

จำนวน

1

ทุน

7

ข้าราชการประจำ ภ.7, บก.อก.ภ.7

จำนวน

2

ทุน

8

ภ.จว.นครปฐม

จำนวน

16

ทุน

9

ภ.จว.สุพรรณบุรี

จำนวน

12

ทุน

10

ภ.จว.กาญจนบุรี

จำนวน

14

ทุน

11

ภ.จว.ราชบุรี

จำนวน

13

ทุน

12

ภ.จว.เพชรบุรี

จำนวน

7

ทุน

13

ภ.จว.ประจวบฯ

จำนวน

2

ทุน

14

ภ.จว.สมุทรสงคราม

จำนวน

7

ทุน

15

ภ.จว.สมุทรสาคร

จำนวน

1

ทุน

 

รวม

81

ทุน

(ทุน  นรต.    3    ทุน รับที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ)

 

 

²  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ²  ระเบียบขอรับทุน สมาคมแม่บ้านตำรวจ   ²  แบบใบสมัครขอรับทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ²

 

 


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4