โครงการฝึกอบรมของ ภ.จว. และ สภ. ประจำปีงบประมาณ 2549
ที่เสนอขอใช้งบประมาณ จว.,อบจ.,อบต.หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

1.

โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย  ปภ.97 ภ.7

183,600

 

2.

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่รับแจ้งเกจุ ภ.7

126,200

 

3.

โครงการฝึกอบรมทบทวนสายงานป้องกันปราบปราม ภ.7

385,800

 

4.

โครงการฝึกอบรมทบทวนการสอบสวนคดีอา ภ.7

106,300

 

5.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสายงานจราจร ภ.7

115,680

 

6.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ภ.7

121,240

 

7.

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภ.7

39,600

 

8.

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การข่าว (ประชาคมข่าว)

69,000

 

9.

โครงการฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชน

376,480

 

10.

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการยิงปืนทางยุทธวิธีในระบบต่อสู้ฉับพลัน ภ.7

196,800

 

11.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน ระดับต้น ภ.7

257,340

 

12.

โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานสืบสวนปราบปราม ภ.7

63,400

 

13.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายให้กับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจกระทำตามกฎหมาย ภ.7

113,000

 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง

                                                                                   (ลงชื่อ) พล.ต.ต. อาจิณ  โชติวงศ์

(อาจิณ  โชติวงศ์)

รอง ผบช.ภ.7 ปรท.ผบช..7

 

 

 

หน้าหลัก