ทำบุญวันตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.วรพงษ์  ชิวปรีชา ผบช.ภ.7 , รอง ผบช.ภ.7 , ผบก.อก.ภ.7 , รอง ผบก.อก.ภ.7

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 , บก.อก.ภ.7     และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันตำรวจ     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549     ณ ที่ทำการ ภ.7

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  

                                                

 

 

 

 

พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7 , รอง ผบช.ภ.7 , ผบก.อก.ภ.7 , รอง ผบก.อก.ภ.7

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 , บก.อก.ภ.7     และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันตำรวจ     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548     ณ ที่ทำการ ภ.7

 

 

 

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4