ผู้บังคับบัญชากองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

 

พล.ต.ต.สุรชัย  วาณิชเสนี

ผบก.อก.ภ.7

 

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

 

 

พ.ต.อ.ธนยาฤทธิ์   เอกเผ่าพันธุ์

รอง ผบก.อก.ภ.7

 

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย   ตันบุญเอก

รอง ผบก.อก.ภ.7

 

 

พ.ต.อ.วิเชียร   ตันตะวิริยะ

รอง ผบก.อก.ภ.7

 

 

 


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4