อ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.ฉลอง  สนใจ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7 

เข้าร่วมพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เนื่องในวันตำรวจ พ.ศ. 2548

 

 

งาน 1 / งาน 2/ งาน 3/ งาน 4