พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ

 

 

ปี พ.ศ.2549

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.วรพงษ์  ชิวปรีชา ผบช.ภ.7 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7

กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ พ.ศ. 2549

 

 

 

ปี พ.ศ.2548

 

 

พล.ต.ท.ฉลอง  สนใจ ผบช.ภ.7 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7

กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ พ.ศ. 2548

 

 

ปี พ.ศ.2547

 

 

พ.ต.อ.ถาวร ขาวสอาด ผกก.1บก.อก.ภ.7 และข้าราชการตำรวจในสังกัด กองกำกับการ 1

กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ พ.ศ. 2547

 

 

 

งาน 1 / งาน 2/ งาน 3/ งาน 4