มอบโล่และประกาศเกียรติคุณปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.วรพงษ์  ชิวปรีชา ผบช.ภ.7 เป็นประธาน

มอบโล่และประกาศเกียรติคุณปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549     วันตำรวจประจำปี 2549       ห้องประชุม ภ.7

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน , พล.ต.ต.ปรีชา ปลดริปู รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.เกษม สังขพันธ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ฯลฯ

มอบโล่และประกาศเกียรติคุณปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548     วันตำรวจประจำปี 2548       ห้องประชุม ภ.7

 

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4