ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ

 

 

 

พ.ต.อ.ถาวร ขาวสอาด ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7    ร่วมยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ที่บุตร - ธิดาได้รับทุนการศึกษา

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4