ลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ถาวร ขาวสอาด ผกก.1 บก.อก.ภ.7 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2546
ณ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4