บริจาคโลหิต " โครงการเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ปวงประชาร่วมใจบริจาคโลหิต "

 

 

 

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผบก.อก.ภ.7 , พ.ต.อ.ถาวร ขาวสอาด ผกก.1 บก.อก.ภ.7
และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 รวม 61 นาย บริจาคโลหิต
ใน

" โครงการเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ปวงประชาร่วมใจบริจาคโลหิต "

เนื่องในวโรกาสที่สำคัญ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งนี้ครบ 25 ปี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547    ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7

 

 

<<< รายชื่อผู้บริจาคโลหิตในสังกัด ภ.7                                                           ข้อแนะนำในการบริจาคโลหิต >>>

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4