"...การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระทำการครบถ้วน แก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อ ได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย ให้ชีวิตและทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น อยู่เย็นเป็นสุขพอสมควร..."จุฬาลงกรณ์ ปร. พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการตำรวจ...........................................................................................................................................................................................................
พ.ต.อ.ยอดชาย  ผู้สันติ
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

   สารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   นโยบายการปฏิบัติราชการ ภ.7
   ผังผู้บังคับบัญชา ภ.7 , ก.อก.ภ.7
   วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย
   พันธะสัญญาของหน่วย
   ผังการบังคับบัญชา ฝอ.1
   ผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก.ฝอ.1
  หน่วยงานในสังกัด  
      งาน 1 [ธุรการ]
      งาน 2 [ทะเบียนพลและประวัติ]
      งาน 3 [ศึกษาอบรม]
      งาน 4 [สวัสดิการ]
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
คำสั่งต่าง ๆ
โครงการฝึกอบรม งบประมาณปี 49
  สาระน่ารู้สำหรับข้าราชการตำรวจ
     
ภารกิจของหน่วยงาน.. 
 


พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ภ.7


บริจาคโลหิตโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลน่าสนใจ
 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 (ฉบับแก้ไข)
 คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกหลักสูตร ผกก.
 คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ
 คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือก หลักสูตร สว.
 คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา
 หลักเกณฑ์การประเมิน และการแต่งตั้งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ระดับ สารวัตร
 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ.3)
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการตำรวจประจำปี 49 (ปีการศึกษา 2548)
  การขอรับเงินกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3 (หลวงพ่อเปิ่นอุปภัมถ์)    การประกันชีวิตกลุ่ม
  ทุนการศึกษาของ สมาคมแม่บ้านตำรวจ                บ้านพักอาศัยของทางราชการ    
  การแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจ     การให้ทุนการศึกษา "ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3"
  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สัญลักษณ์ประจำเครื่องแบบตำรวจ
  การแต่งเครื่องแบบ
  การคำย่อหน่วยงานที่ใช้ใน ตร.
  โครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค7
       เฉลิมพระเกียรต
  การขอพระราชทานเพลิงศพ
   การตรวจสุขภาพประจำปี
ภารกิจ

    รายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 56 - 59   อบรมระหว่างวันที่  27 พ.ย.2549 - 16 มี.ค.2550 ....................................... อ่านต่อ 
    ภ.7 มีคำสั่ง แต่งตั้่งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร >ตำแหน่ง รอง ผบก. ลงมา<  และ  ชั้นประทวน   ช่วง ต.ค - พ.ย.49 ผู้ใดบ้างนะ ................ อ่านต่อ 
    ผลการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ         >>ครั้งที่ 1/2549 (ม.ค.- ก.พ.49) ............. อ่านต่อ         >>ครั้งที่ 2/2549 (ก.ค.-ส.ค.49) ........... อ่านต่อ .....

 

 

เวลา

 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7   www.p7.police.go.th/personnel
เลขที่  23  ถนนขวาพระ  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
โทร.0-3424-3751-9 ต่อ 29   โทรสาร.0-3425-4503
 

   ค้นหา             : : ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  I  ฐานข้อมูลส่วนราชการไทย  I ข้อมูลภาครัฐ  I  Google  I  Yahoo  I  Hotmail  I  Thaimail  I  Sanook  I  

  สมุดหน้าเหลือง

  ศูนย์ข้อมูลคนหาย

  บริการฉุกเฉิน

  รับแจ้งเรื่องร้ิิองเรียน

  สภาทนายความ

  ตรวจสอบยอดค่าโทรศัพท์ ทศท.

  ดูราคาน้ำมันในวันนี้

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

  พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา

  Dictionary Online

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

    เช่น สถานีรถไฟ , หมอชิต ,

    ขนส่งสายใต้ใหม่

ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจผลรางวัลสลากออมสิน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ห้องสมุดกฎหมาย

ห้องสมุดดิจิตอล

เส้นทางลัดในกรุงเทพฯ

เส้นทางเดินรถเมล์ในกรุงเทพ

เส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร

    (รถไฟฟ้ากรุงเทพ)

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี

เพื่อสุขภาพที่ดี

ชำระภาษี

เส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS

เส้นทางรถไฟและตารางรถไฟ

รายงานสภาพการจราจร

ข่าวงานจราจร สวพ.9

สำนักงานทะเบียนราษฎร ์

กรมการประกันภัย

กรมการขนส่งทางบก

กรุงเทพมหานคร

To BE NUMBER ONE

GAME WEB

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ I

  ทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง I 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน I

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค I